سلام دوستان
کسی میدونه کار فید ترو در مدار چیست؟ و چگونه میشه تستش کرد؟
متشکرم