سلام دوستان عزيز ... کسي ميتونه در ديدن نرم افزار يا کدهاي يک قفل سخت افزاري به من کمک کنه؟ با چه برنامه اي ميتونم محتويات اين قفلهارو ببينم؟