سلام

ميشه با TNM-MUP 1000
fpga , cpld , pld را پروگرام کرد ؟