سلام چطور می شه تصاویر ابرطیفی رو در متلب باز کرد و دید ؟
اگر کسی تا بحال روی این تصاویر کار کرده لطف کنه روشش رو بگه