برای سوییچ کردن لامپ 24 ولت ایا نیاز به ترانزیستوری هست که حداقل ولتاژ کلکتور امیترش 24 ولت باشدفقط همین


کاری با جریان توان و این چیزا ندارم