اگر کسی در باره وجود سنسورهای سرعت زاویه ای در بازار اطلاع داره ممنون می شم کمکم کنه.