عزیزان نیاز به اطلاعات و تجربیات شما دارم

یک عدد موتور dc 12 ولت 50 وات هست که گیر بکسی هست و احتمالا شاید شاید از نوع اهنربا دار باشه


میخوام دورش رو با ولوم کم وزیاد کنم امااااااااااااااااااااااا ااااااااااااااااااااااااا گشتاور ثابت باشه


ایا امکان دارد یا نه