با سلام
چوک مهتابي حدود 70 ولت نشتي داره. برق وروديش 220 و خروجيش 110 ولته. ولي به بدنه مهتابي هم 70 ولت ولتاژ ميده! اين نشتي باعث کشيدن جريان زياد ميشه. اينو واسه چندين چوک امتحان کردم همين طور بود تا اونجا که دارم باور ميکنم بايد همينطور باشه! کسي چيزي ميدونه؟ چرا اينطوريه؟