سلام به بچه هاي بامعرفت برقي من دنبال فيلم آموزش ترانس هستم اگه چيزي در اين مورد داريد بزاريد ممنون