سلام دوستان:
من کارشناسی ارشد برق الکترونیک میخونم کسی هست بتونه در مورد درس سنتز سیستمهای دیجیتال بهم کمک کنه؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟