سلام دوستان
براي راه اندازي 7 موتور DC با درايور ICL7667 در حالت FULL-BRIDGE به 14 عدد PWM نياز هست
آيا ميشه با استفاده از تايمر به همان دقت PWM روي I/O ها موج PWM ايجاد کرد؟
آيا ميشه با همان دقت دور موتور رو تنظيم کرد؟