سلام به همه مهندسین عزیز
من در فهم بعضی از نوشته های روی خازن mkt مشکل دارم
لطفا معنی انها را برایم توضیح دهید
با تشکر

(?) F11772 AC 275 SH

(?)0.47UF X2

40/100/56 (?)