یه دستگاه دارم که یه XC95144XL روشه میخاستم بدونم میشه برنامه ای که روش ریخته شده رو خوند و قسمتهاییشو تغییر داد؟ اصلا مشخصاتشون چیه؟ برای چه کارهایی استفاده میشه؟ مال من که یه اسیلسکپ دیجیتاله