سلام،کسي از دوستان ميدونه که چطوري ميشه تحليل پارازيتيک در ads انجام داد.ميخوام خازنهاي پارازيتيک ترانزيستور را محاسبه کنم.
مرسي