سلام دوستان
برای این پروژمون یک مقدمه پیشینه کار می خوام در مورد حفاظت فقط فوری و در حد 2 یا 3 صفحه

با تشکر
بای