با سلام
کسی هست در مورد شبیه سازی ممریستور در نرم افزار ads به من کمک کنه
یه پروژه دارم که استاد گفته یه اسیلاتور طراحی کنید که عناصر حافظه دار داشته باشه مثل ممریستور
اگر کسی بلده بهم کمک کنه خیلی احتیاج دارم