سلام
من نیاز مبرم به کتب زیر و در صورت وجود حل تمرین و از همه مهم تر نیاز به کمک شما اساتید دارم
حل تمرین کامل الک قدرت اریکسون
تئوری جامع ماشین الکتریکی بیم بهارا
بهره برداری سیستم وود اگه فارسیشم باشه عالیه