اگر ميشه دوستان ي توضيحي در مورد ضرايب تقويت و پايداري در مدارات چند طبقه بدن ممنون ميشم :rolleyes: