سلام دوستان
من يه مدار ديجيتاليو ميخوام با يک pal پياده سازي کنم اما نميدونم از چه نرم افزاري بايد استفاده کنم . :sad: