سلام دوستان چجوری پلارتیه ترانزیستور های NPN & PNP در هنگام KVL & KCL تشخیص بدیم یعنی اینکه در هنگام حرکت از بیس به امیتر پلارتیه V رو تسخیص بدیم؟
تشکر