رامين جان برنامه چشمک زن که گذاشته بودي تو سايت، ريختم رئ آي سي ولي بازم کار نميده، مشکلش چيه؟
کسي ميتونه راهنمايي کنه؟
:sad: