سلام من ميخوام ولتاژ منفي رو با استفاده از adc lpc1768 اندازه گيري کنم.
وضعيت پايه vssa , vrefn چطور بايد باشه
ممنون ميشم اگه کسي کمکم کنه