سلام
بنده به عنوان یک کارشناس ارشد الکترونیک پیشنهاد میکنم یه زیر گروه به اسم نانو الکترونیک در انجمن الکترونیک ایجاد کنید تا به مکانی برای اشتراک گذاشتن کدهای برنامه نویسی و تبادل اطلاعات صاحبنظران و سایر موارد مربوط به این مبحث جدید از علم الکترونیک تبدیل شود.