ورود به حساب ثبت نام جدید فراموشی کلمه عبور
برای ورود به حساب کاربری خود، نام کاربری و کلمه عبورتان را در زیر وارد کرده و روی «ورود به سایت» کلیک کنید.

اگر فرم ثبت نام برای شما نمایش داده نمی‌شود، اینجا را کلیک کنید.

اگر فرم بازیابی کلمه عبور برای شما نمایش داده نمی‌شود، اینجا را کلیک کنید.

کاربران برچسب زده شده

صفحه 1 از 2 12 آخرین
نمایش نتایج: از 1 به 10 از 13
 1. #1
  2013/04/14
  Semnan City
  105
  0

  پردازش گفتار در مطلب

  سلام دوستان و مهندسین گرامی
  من دارم ی پروژه در زمینه پردازش گفتار انجام میدم
  چنتاسوال از خدمت دوستان دارم
  اول اینکه با توجه به اینکه در برنامه متلب HMM وجود داره میخوام پردازش MFCC رو کار کنم و خودم با برنامه C کد نویسی میکنم بنظر شما برنامه نویسی در کدوم محیط بهتره سی یا متلب :redface: ؟؟واینکه میخوام اخر کار این برنامه تو سخت افزار پیاده سازی کنم چه میکرو یا میکرو کنترلر یا FPGA...برای این پروژه بهتره؟؟ :read:
  آنقدر شکست میآ*خورم تا راه شکست دادن را بیاموزم
 2. #2
  2013/04/14
  Semnan City
  105
  0

  پاسخ : پردازش گفتار در مطلب

  % American Sign Language Detection-Speech
  % Gives output for real-time audio input
  clc
  clear all
  close all

  %% Add training and test directories to path
  addpath('./Training/A'
  addpath('./Training/B'
  addpath('./Training/C'
  addpath('./Training/Five'
  addpath('./Training/Point'
  cAlpha = [{'A'},{'B'},{'C'},{& #039;Five'},{'Point'},{'V&#039 ;}];%No of alphabet used

  %% Load Training set
  load Fan_all.mat
  load Neeraj_all.mat
  load Zhang_all.mat
  display('Record your sound saying one of these (A,B,C,Five,Point,V)'
  in = input('Press any char when you are ready-','s'
  fs = 44100;
  InputIn = wavrecord(fs,fs);

  %% Set variables
  NoOfSamples = 25;
  Users = {'Fan','Neeraj','Zhang&#0 39;};
  Letters = {'A','B','C','F ive','Point','V'};

  %MFCC parameters
  OverlapSize = 0.5;
  MFCCNo = 45;
  NoOfWindows = 25;
  NoOfFilters = floor(MFCCNo/NoOfWindows+1);
  mfcc = zeros(size(Letters,2),size(Users,2)*NoOfSamples,MF CCNo);

  %% MFCC Training for all letters
  for ii = 1:size(Letters,2);
  for jj = 1:size(Users,2);
  for kk = 1:NoOfSamples
  file_name = strcat(Users(jj),'_',Letters(ii),int2str (kk));
  Samples = eval(char(file_name));
  zz = find(Samples) < max(Samples/3);%Threshold speech regions
  Samples(zz) = 0;
  zz = find(Samples);
  Speech_Region = Samples(zz)/norm(Samples(zz));
  WindowSize = floor((size(Speech_Region,1))/(NoOfWindows+1));
  ww = 0;
  for ll = 0:OverlapSize:(NoOfWindows-1)/2
  bb = Speech_Region(floor(ll*WindowSize)+1:floor(ll*Wind owSize)+WindowSize).*hamming(WindowSize);
  fb = fft(bb);
  mb = 2595 * log10(1 + fb./700);
  mfout = dct(log(abs(mb)),NoOfFilters);
  mfcc(ii,kk,ww*NoOfFilters+1:ww*NoOfFilters+NoOfFil ters) = mfout;
  ww = ww + 1;
  end
  end
  end
  end


  %% Perform Gaussian Modelling for MFCC
  Windows = size(mfcc,3);
  tempStorage = zeros(size(Users,2)*NoOfSamples,Windows);
  tempStorage(:, = mfcc(1,:,;
  obj_A = gmdistribution.fit(tempStorage,1,'Regularize& #039;,0.01);
  tempStorage(:, = mfcc(2,:,;
  obj_B = gmdistribution.fit(tempStorage,1,'Regularize& #039;,0.01);
  tempStorage(:, = mfcc(3,:,;
  obj_C = gmdistribution.fit(tempStorage,1,'Regularize& #039;,0.01);
  tempStorage(:, = mfcc(4,:,;
  obj_Five = gmdistribution.fit(tempStorage,1,'Regularize& #039;,0.01);
  tempStorage(:, = mfcc(5,:,;
  obj_Point = gmdistribution.fit(tempStorage,1,'Regularize& #039;,0.01);
  tempStorage(:, = mfcc(6,:,;
  obj_V = gmdistribution.fit(tempStorage,1,'Regularize& #039;,0.01);

  %% Extract MFCC for test data
  Samples = InputIn;
  zz = find(Samples) < max(Samples/3);%Threshold speech regions
  Samples(zz) = 0;
  zz = find(Samples);
  Speech_Region = Samples(zz);
  mfcc_test = zeros(1,MFCCNo);
  WindowSize = floor((size(Speech_Region,1))/(NoOfWindows+1));
  ww = 0;
  for ll = 0:OverlapSize:(NoOfWindows-1)/2
  bb = Speech_Region(floor(ll*WindowSize)+1:floor(ll*Wind owSize)+WindowSize).*hamming(WindowSize);
  fb = fft(bb);
  mb = 2595 * log10(1 + fb./700);
  mfout = dct(log(abs(mb)),NoOfFilters);
  mfcc_test(1,ww*NoOfFilters+1:ww*NoOfFilters+NoOfFi lters) = mfout;
  ww = ww + 1;
  end

  %% Classify MFCC test data on Mahanalobis distance
  D1(1) = mahal(obj_A,mfcc_test);
  D1(2) = mahal(obj_B,mfcc_test);
  D1(3) = mahal(obj_C,mfcc_test);
  D1(4) = mahal(obj_Five,mfcc_test);
  D1(5) = mahal(obj_Point,mfcc_test);
  D1(6) = mahal(obj_V,mfcc_test);
  [m Ind] = min(D1);

  % LPC parameters
  NoOfLPCFilters = 50;
  lpccoeff = zeros(size(Letters,2),size(Users,2)*NoOfSamples,No OfLPCFilters+1);

  %% LPC Training for all letters
  % Training for all letters
  for ii = 1:size(Letters,2);
  ll = 1;
  for jj = 1:size(Users,2);
  for kk = 1:NoOfSamples
  file_name = strcat(Users(jj),'_',Letters(ii),int2str (kk));
  Samples = eval(char(file_name));
  zz = find(Samples) < max(Samples/3);%Threshold speech regions
  Samples(zz) = 0;
  zz = find(Samples);
  Speech_Region = Samples(zz)/norm(Samples(zz));
  lpccoeff(ii,ll, = lpc(Speech_Region,NoOfLPCFilters);
  ll = ll + 1;
  end
  end
  end

  %% Perform Gaussian Modelling for LPC
  tempStorage = zeros(size(Users,2)*NoOfSamples,NoOfLPCFilters);
  tempStorage(:, = lpccoeff(1,:,2:end);
  obj_A2 = gmdistribution.fit(tempStorage,1);
  tempStorage(:, = lpccoeff(2,:,2:end);
  obj_B2 = gmdistribution.fit(tempStorage,1);
  tempStorage(:, = lpccoeff(3,:,2:end);
  obj_C2 = gmdistribution.fit(tempStorage,1);
  tempStorage(:, = lpccoeff(4,:,2:end);
  obj_Five2 = gmdistribution.fit(tempStorage,1);
  tempStorage(:, = lpccoeff(5,:,2:end);
  obj_Point2 = gmdistribution.fit(tempStorage,1);
  tempStorage(:, = lpccoeff(6,:,2:end);
  obj_V2 = gmdistribution.fit(tempStorage,1);

  %% Perform Gaussian Modelling for LPC
  tempStorage = zeros(size(Users,2)*NoOfSamples,NoOfLPCFilters);
  tempStorage(:, = lpccoeff(1,:,2:end);
  obj_A2 = gmdistribution.fit(tempStorage,1);
  tempStorage(:, = lpccoeff(2,:,2:end);
  obj_B2 = gmdistribution.fit(tempStorage,1);
  tempStorage(:, = lpccoeff(3,:,2:end);
  obj_C2 = gmdistribution.fit(tempStorage,1);
  tempStorage(:, = lpccoeff(4,:,2:end);
  obj_Five2 = gmdistribution.fit(tempStorage,1);
  tempStorage(:, = lpccoeff(5,:,2:end);
  obj_Point2 = gmdistribution.fit(tempStorage,1);
  tempStorage(:, = lpccoeff(6,:,2:end);
  obj_V2 = gmdistribution.fit(tempStorage,1);

  %% Extract LPC for test data
  Samples = InputIn;
  zz = find(Samples) < max(Samples/3);%Threshold speech regions
  Samples(zz) = 0;
  zz = find(Samples);
  Speech_Region = Samples(zz);
  ww = 1;
  lpc_test = lpc(Speech_Region,NoOfLPCFilters);

  %% Classify LPC test data on Mahanalobis distance
  D2(1) = mahal(obj_A2,lpc_test(2:end));
  D2(2) = mahal(obj_B2,lpc_test(2:end));
  D2(3) = mahal(obj_C2,lpc_test(2:end));
  D2(4) = mahal(obj_Five2,lpc_test(2:end));
  D2(5) = mahal(obj_Point2,lpc_test(2:end));
  D2(6) = mahal(obj_V2,lpc_test(2:end));
  [m Ind2] = min(D2);

  %% Display output
  f = figure();
  set(gca, 'fontsize', 28);
  set(f,'name','Recognized Letter&#039
  subplot (1,2,1)
  RecongImg = strcat(cAlpha(Ind),'-train1.jpg'
  imshow(char(RecongImg));
  title(strcat('Recognized Letter using MFCC-',cAlpha(Ind)),'fontsize',20);
  subplot (1,2,2)
  RecongImg = strcat(cAlpha(Ind2),'-train1.jpg'
  imshow(char(RecongImg));
  title(strcat('Recognized Letter using LPC-',cAlpha(Ind2)),'fontsize',20);

  display('Input is'
  wavplay(InputIn,fs);
  آنقدر شکست میآ*خورم تا راه شکست دادن را بیاموزم
 3. #3
  2013/04/14
  Semnan City
  105
  0

  پاسخ : پردازش گفتار در مطلب

  % American Sign Language Detection-Speech
  % Performs testing one 1 sample of the speech database.
  clc
  clear all
  close all

  %% Add training and test directories to path
  addpath('./Training/&#039
  cAlpha = [{'A'},{'B'},{'C'},{& #039;Five'},{'Point'},{'V&#039 ;}];%No of alphabet used

  %% Load Training set
  load Fan_all.mat
  load Neeraj_all.mat
  load Zhang_all.mat
  InputP = input('Enter person whose voice you want to use for input{Neeraj,Fan,Zhang)-','s'
  InputC = input('Enter Symbol for input No(A,B,C,Point,Five,V)-','s'
  InputN = input('Enter Sample No(1-25)-','s'
  InputIn = strcat(InputP,'_',InputC,InputN);

  %% Set variables
  NoOfSamples = 25;
  Users = {'Fan','Neeraj','Zhang&#0 39;};
  Letters = {'A','B','C','F ive','Point','V'};

  %MFCC parameters
  OverlapSize = 0.5;
  MFCCNo = 45;
  NoOfWindows = 25;
  NoOfFilters = floor(MFCCNo/NoOfWindows+1);
  mfcc = zeros(size(Letters,2),size(Users,2)*NoOfSamples,MF CCNo);

  %% MFCC Training for all letters
  for ii = 1:size(Letters,2);
  for jj = 1:size(Users,2);
  for kk = 1:NoOfSamples
  file_name = strcat(Users(jj),'_',Letters(ii),int2str (kk));
  Samples = eval(char(file_name));
  zz = find(Samples) < max(Samples/3);%Threshold speech regions
  Samples(zz) = 0;
  zz = find(Samples);
  Speech_Region = Samples(zz)/norm(Samples(zz));
  WindowSize = floor((size(Speech_Region,1))/(NoOfWindows+1));
  ww = 0;
  for ll = 0:OverlapSize:(NoOfWindows-1)/2
  bb = Speech_Region(floor(ll*WindowSize)+1:floor(ll*Wind owSize)+WindowSize).*hamming(WindowSize);
  fb = fft(bb);
  mb = 2595 * log10(1 + fb./700);
  mfout = dct(log(abs(mb)),NoOfFilters);
  mfcc(ii,kk,ww*NoOfFilters+1:ww*NoOfFilters+NoOfFil ters) = mfout;
  ww = ww + 1;
  end
  end
  end
  end


  %% Perform Gaussian Modelling for MFCC
  Windows = size(mfcc,3);
  tempStorage = zeros(size(Users,2)*NoOfSamples,Windows);
  tempStorage(:, = mfcc(1,:,;
  obj_A = gmdistribution.fit(tempStorage,1,'Regularize& #039;,0.01);
  tempStorage(:, = mfcc(2,:,;
  obj_B = gmdistribution.fit(tempStorage,1,'Regularize& #039;,0.01);
  tempStorage(:, = mfcc(3,:,;
  obj_C = gmdistribution.fit(tempStorage,1,'Regularize& #039;,0.01);
  tempStorage(:, = mfcc(4,:,;
  obj_Five = gmdistribution.fit(tempStorage,1,'Regularize& #039;,0.01);
  tempStorage(:, = mfcc(5,:,;
  obj_Point = gmdistribution.fit(tempStorage,1,'Regularize& #039;,0.01);
  tempStorage(:, = mfcc(6,:,;
  obj_V = gmdistribution.fit(tempStorage,1,'Regularize& #039;,0.01);

  %% Extract MFCC for test data
  Samples = eval(char(InputIn));
  zz = find(Samples) < max(Samples/3);%Threshold speech regions
  Samples(zz) = 0;
  zz = find(Samples);
  Speech_Region = Samples(zz);
  mfcc_test = zeros(1,MFCCNo);
  WindowSize = floor((size(Speech_Region,1))/(NoOfWindows+1));
  ww = 0;
  for ll = 0:OverlapSize:(NoOfWindows-1)/2
  bb = Speech_Region(floor(ll*WindowSize)+1:floor(ll*Wind owSize)+WindowSize).*hamming(WindowSize);
  fb = fft(bb);
  mb = 2595 * log10(1 + fb./700);
  mfout = dct(log(abs(mb)),NoOfFilters);
  mfcc_test(1,ww*NoOfFilters+1:ww*NoOfFilters+NoOfFi lters) = mfout;
  ww = ww + 1;
  end

  %% Classify MFCC test data on Mahanalobis distance
  D1(1) = mahal(obj_A,mfcc_test);
  D1(2) = mahal(obj_B,mfcc_test);
  D1(3) = mahal(obj_C,mfcc_test);
  D1(4) = mahal(obj_Five,mfcc_test);
  D1(5) = mahal(obj_Point,mfcc_test);
  D1(6) = mahal(obj_V,mfcc_test);
  [m Ind] = min(D1);

  % LPC parameters
  NoOfLPCFilters = 50;
  lpccoeff = zeros(size(Letters,2),size(Users,2)*NoOfSamples,No OfLPCFilters+1);

  %% LPC Training for all letters
  % Training for all letters
  for ii = 1:size(Letters,2);
  ll = 1;
  for jj = 1:size(Users,2);
  for kk = 1:NoOfSamples
  file_name = strcat(Users(jj),'_',Letters(ii),int2str (kk));
  Samples = eval(char(file_name));
  zz = find(Samples) < max(Samples/3);%Threshold speech regions
  Samples(zz) = 0;
  zz = find(Samples);
  Speech_Region = Samples(zz)/norm(Samples(zz));
  lpccoeff(ii,ll, = lpc(Speech_Region,NoOfLPCFilters);
  ll = ll + 1;
  end
  end
  end

  %% Perform Gaussian Modelling for LPC
  tempStorage = zeros(size(Users,2)*NoOfSamples,NoOfLPCFilters);
  tempStorage(:, = lpccoeff(1,:,2:end);
  obj_A2 = gmdistribution.fit(tempStorage,1);
  tempStorage(:, = lpccoeff(2,:,2:end);
  obj_B2 = gmdistribution.fit(tempStorage,1);
  tempStorage(:, = lpccoeff(3,:,2:end);
  obj_C2 = gmdistribution.fit(tempStorage,1);
  tempStorage(:, = lpccoeff(4,:,2:end);
  obj_Five2 = gmdistribution.fit(tempStorage,1);
  tempStorage(:, = lpccoeff(5,:,2:end);
  obj_Point2 = gmdistribution.fit(tempStorage,1);
  tempStorage(:, = lpccoeff(6,:,2:end);
  obj_V2 = gmdistribution.fit(tempStorage,1);

  %% Perform Gaussian Modelling for LPC
  tempStorage = zeros(size(Users,2)*NoOfSamples,NoOfLPCFilters);
  tempStorage(:, = lpccoeff(1,:,2:end);
  obj_A2 = gmdistribution.fit(tempStorage,1);
  tempStorage(:, = lpccoeff(2,:,2:end);
  obj_B2 = gmdistribution.fit(tempStorage,1);
  tempStorage(:, = lpccoeff(3,:,2:end);
  obj_C2 = gmdistribution.fit(tempStorage,1);
  tempStorage(:, = lpccoeff(4,:,2:end);
  obj_Five2 = gmdistribution.fit(tempStorage,1);
  tempStorage(:, = lpccoeff(5,:,2:end);
  obj_Point2 = gmdistribution.fit(tempStorage,1);
  tempStorage(:, = lpccoeff(6,:,2:end);
  obj_V2 = gmdistribution.fit(tempStorage,1);

  %% Extract LPC for test data
  Samples = eval(char(InputIn));
  zz = find(Samples) < max(Samples/3);%Threshold speech regions
  Samples(zz) = 0;
  zz = find(Samples);
  Speech_Region = Samples(zz);
  ww = 1;
  lpc_test = lpc(Speech_Region,NoOfLPCFilters);

  %% Classify LPC test data on Mahanalobis distance
  D2(1) = mahal(obj_A2,lpc_test(2:end));
  D2(2) = mahal(obj_B2,lpc_test(2:end));
  D2(3) = mahal(obj_C2,lpc_test(2:end));
  D2(4) = mahal(obj_Five2,lpc_test(2:end));
  D2(5) = mahal(obj_Point2,lpc_test(2:end));
  D2(6) = mahal(obj_V2,lpc_test(2:end));
  [m Ind2] = min(D2);


  %% Display output
  f = figure();
  set(gca, 'fontsize', 28);
  set(f,'name','Recognized Letter&#039
  subplot (1,2,1)
  RecongImg = strcat(cAlpha(Ind),'-train1.jpg'
  imshow(char(RecongImg));
  title(strcat('Recognized Letter using MFCC-',cAlpha(Ind)),'fontsize',20);
  subplot (1,2,2)
  RecongImg = strcat(cAlpha(Ind2),'-train1.jpg'
  imshow(char(RecongImg));
  title(strcat('Recognized Letter using LPC-',cAlpha(Ind2)),'fontsize',20);

  display('Input is'
  wavplay(eval(char(InputIn)),fs);
  آنقدر شکست میآ*خورم تا راه شکست دادن را بیاموزم
 4. #4
  2013/04/14
  Semnan City
  105
  0

  پاسخ : پردازش گفتار در مطلب

  % American Sign Language Detection-Speech
  % Performs testing on the testing samples of the speech database.
  clc
  clear all
  close all

  %% Add training and test directories to path
  addpath('./Training/&#039
  cAlpha = [{'A'},{'B'},{'C'},{& #039;Five'},{'Point'},{'V&#039 ;}];%No of alphabet used

  %% Load Training set
  load Fan_all.mat
  load Neeraj_all.mat
  load Zhang_all.mat

  %% Set variables
  NoOfSamples = 20;
  NoOfTestSamples = 5;
  Users = {'Fan','Neeraj','Zhang&#0 39;};
  Letters = {'A','B','C','F ive','Point','V'};

  %MFCC parameters
  OverlapSize = 0.5;
  MFCCNo = 45;
  NoOfWindows = 25;
  NoOfFilters = floor(MFCCNo/NoOfWindows+1);
  mfcc = zeros(size(Letters,2),size(Users,2)*NoOfSamples,MF CCNo);

  %% MFCC Training for all letters
  for ii = 1:size(Letters,2);
  for jj = 1:size(Users,2);
  for kk = 1:NoOfSamples
  file_name = strcat(Users(jj),'_',Letters(ii),int2str (kk));
  Samples = eval(char(file_name));
  zz = find(Samples) < max(Samples/3);%Threshold speech regions
  Samples(zz) = 0;
  zz = find(Samples);
  Speech_Region = Samples(zz)/norm(Samples(zz));
  WindowSize = floor((size(Speech_Region,1))/(NoOfWindows+1));
  ww = 0;
  for ll = 0:OverlapSize:(NoOfWindows-1)/2
  bb = Speech_Region(floor(ll*WindowSize)+1:floor(ll*Wind owSize)+WindowSize).*hamming(WindowSize);
  fb = fft(bb);
  mb = 2595 * log10(1 + fb./700);
  mfout = dct(log(abs(mb)),NoOfFilters);
  mfcc(ii,kk,ww*NoOfFilters+1:ww*NoOfFilters+NoOfFil ters) = mfout;
  ww = ww + 1;
  end
  end
  end
  end


  %% Perform Gaussian Modelling for MFCC
  Windows = size(mfcc,3);
  tempStorage = zeros(size(Users,2)*NoOfSamples,Windows);
  tempStorage(:, = mfcc(1,:,;
  obj_A = gmdistribution.fit(tempStorage,1,'Regularize& #039;,0.01);
  tempStorage(:, = mfcc(2,:,;
  obj_B = gmdistribution.fit(tempStorage,1,'Regularize& #039;,0.01);
  tempStorage(:, = mfcc(3,:,;
  obj_C = gmdistribution.fit(tempStorage,1,'Regularize& #039;,0.01);
  tempStorage(:, = mfcc(4,:,;
  obj_Five = gmdistribution.fit(tempStorage,1,'Regularize& #039;,0.01);
  tempStorage(:, = mfcc(5,:,;
  obj_Point = gmdistribution.fit(tempStorage,1,'Regularize& #039;,0.01);
  tempStorage(:, = mfcc(6,:,;
  obj_V = gmdistribution.fit(tempStorage,1,'Regularize& #039;,0.01);

  % LPC parameters
  NoOfLPCFilters = 50;
  lpccoeff = zeros(size(Letters,2),size(Users,2)*NoOfSamples,No OfLPCFilters+1);

  %% LPC Training for all letters
  % Training for all letters
  for ii = 1:size(Letters,2);
  ll = 1;
  for jj = 1:size(Users,2);
  for kk = 1:NoOfSamples
  file_name = strcat(Users(jj),'_',Letters(ii),int2str (kk));
  Samples = eval(char(file_name));
  zz = find(Samples) < max(Samples/3);%Threshold speech regions
  Samples(zz) = 0;
  zz = find(Samples);
  Speech_Region = Samples(zz)/norm(Samples(zz));
  lpccoeff(ii,ll, = lpc(Speech_Region,NoOfLPCFilters);
  ll = ll + 1;
  end
  end
  end

  %% Perform Gaussian Modelling for LPC
  tempStorage = zeros(size(Users,2)*NoOfSamples,NoOfLPCFilters);
  tempStorage(:, = lpccoeff(1,:,2:end);
  obj_A2 = gmdistribution.fit(tempStorage,1);
  tempStorage(:, = lpccoeff(2,:,2:end);
  obj_B2 = gmdistribution.fit(tempStorage,1);
  tempStorage(:, = lpccoeff(3,:,2:end);
  obj_C2 = gmdistribution.fit(tempStorage,1);
  tempStorage(:, = lpccoeff(4,:,2:end);
  obj_Five2 = gmdistribution.fit(tempStorage,1);
  tempStorage(:, = lpccoeff(5,:,2:end);
  obj_Point2 = gmdistribution.fit(tempStorage,1);
  tempStorage(:, = lpccoeff(6,:,2:end);
  obj_V2 = gmdistribution.fit(tempStorage,1);

  %% Perform Gaussian Modelling for LPC
  tempStorage = zeros(size(Users,2)*NoOfSamples,NoOfLPCFilters);
  tempStorage(:, = lpccoeff(1,:,2:end);
  obj_A2 = gmdistribution.fit(tempStorage,1);
  tempStorage(:, = lpccoeff(2,:,2:end);
  obj_B2 = gmdistribution.fit(tempStorage,1);
  tempStorage(:, = lpccoeff(3,:,2:end);
  obj_C2 = gmdistribution.fit(tempStorage,1);
  tempStorage(:, = lpccoeff(4,:,2:end);
  obj_Five2 = gmdistribution.fit(tempStorage,1);
  tempStorage(:, = lpccoeff(5,:,2:end);
  obj_Point2 = gmdistribution.fit(tempStorage,1);
  tempStorage(:, = lpccoeff(6,:,2:end);
  obj_V2 = gmdistribution.fit(tempStorage,1);

  LPCCorrect_Test = zeros(size(Users,2),size(Letters,2));
  MFCCCorrect_Test = zeros(size(Users,2),size(Letters,2));
  for ii = 1:size(Letters,2);
  for jj = 1:size(Users,2);
  for kk = 1:NoOfTestSamples
  %% Extract MFCC for test data
  InputIn = strcat(Users(jj),'_',Letters(ii),int2str (kk));
  Samples = eval(char(InputIn));
  zz = find(Samples) < max(Samples/3);%Threshold speech regions
  Samples(zz) = 0;
  zz = find(Samples);
  Speech_Region = Samples(zz);
  mfcc_test = zeros(1,MFCCNo);
  WindowSize = floor((size(Speech_Region,1))/(NoOfWindows+1));
  ww = 0;
  for ll = 0:OverlapSize:(NoOfWindows-1)/2
  bb = Speech_Region(floor(ll*WindowSize)+1:floor(ll*Wind owSize)+WindowSize).*hamming(WindowSize);
  fb = fft(bb);
  mb = 2595 * log10(1 + fb./700);
  mfout = dct(log(abs(mb)),NoOfFilters);
  mfcc_test(1,ww*NoOfFilters+1:ww*NoOfFilters+NoOfFi lters) = mfout;
  ww = ww + 1;
  end

  %% Classify MFCC test data on Mahanalobis distance
  D1(1) = mahal(obj_A,mfcc_test);
  D1(2) = mahal(obj_B,mfcc_test);
  D1(3) = mahal(obj_C,mfcc_test);
  D1(4) = mahal(obj_Five,mfcc_test);
  D1(5) = mahal(obj_Point,mfcc_test);
  D1(6) = mahal(obj_V,mfcc_test);
  [m Ind] = min(D1);

  if(Ind == ii)
  MFCCCorrect_Test(jj,ii) = MFCCCorrect_Test(jj,ii) + 1;
  end
  %% Extract LPC for test data
  Samples = eval(char(InputIn));
  zz = find(Samples) < max(Samples/3);%Threshold speech regions
  Samples(zz) = 0;
  zz = find(Samples);
  Speech_Region = Samples(zz);
  ww = 1;
  lpc_test = lpc(Speech_Region,NoOfLPCFilters);

  %% Classify LPC test data on Mahanalobis distance
  D2(1) = mahal(obj_A2,lpc_test(2:end));
  D2(2) = mahal(obj_B2,lpc_test(2:end));
  D2(3) = mahal(obj_C2,lpc_test(2:end));
  D2(4) = mahal(obj_Five2,lpc_test(2:end));
  D2(5) = mahal(obj_Point2,lpc_test(2:end));
  D2(6) = mahal(obj_V2,lpc_test(2:end));
  [m Ind2] = min(D2);
  if(Ind2 == ii)
  LPCCorrect_Test(jj,ii) = LPCCorrect_Test(jj,ii) + 1;
  end
  end
  end
  end
  display('% LPC got correct is-'
  sum(sum(LPCCorrect_Test))/(size(Letters,2)*size(Users,2)*NoOfTestSamples)
  display('% MFCC got correct is-'
  sum(sum(MFCCCorrect_Test))/(size(Letters,2)*size(Users,2)*NoOfTestSamples)
  آنقدر شکست میآ*خورم تا راه شکست دادن را بیاموزم
 5. #5
  2013/04/14
  Semnan City
  105
  0

  پاسخ : پردازش گفتار در مطلب

  :sad: کسی نمیدونه؟
  آنقدر شکست میآ*خورم تا راه شکست دادن را بیاموزم
 6. #6
  2007/10/14
  تهران
  1,335
  38

  پاسخ : پردازش گفتار در مطلب

  سلام. بهتره اول با متلب نتیجه بگیری بعد بری سراغ C. برای HMM هم یک تولباکس آماده هست که سرچ کنی HMM Toolbox Murphy پیداش می کنی که از HMM خود متلب خیلی بهتره.
  لطفاً برای انجام پروژه های دانشجویی پیام خصوصی نفرستید.
  لطفاً سؤالاتی که در انجمن قابل طرح شدن هستند پیام خصوصی نکنید.
  با تمام وجود گناه کرديم اما نه نعمتش را از ما گرفت نه گناهان ما را فاش کرد اطاعتش کنيم چه مي کند؟"دکتر شريعتي"
  اگر جايي که ايستاده ايد را نمي پسنديد، عوضش کنيد شما درخت نيستيد!! "پاسكال"
  يا به اندازه ي آرزوهايت تلاش کن يا به اندازه تلاشت آرزو کن. "شکسپير"
 7. #7
  2010/05/30
  158
  1

  پاسخ : پردازش گفتار در مطلب

  با سلام
  اگه می خوای با سی پیاده کنی مثلا arm من هم متلب سی رو پیشنهاد می کنم
  ولی اگه می خوای رو fpga پیاده کنی بنظرم مستقیم برو vhdl
  http://www.4shared.com/office/wspNnTsI/AMUZESH_JAMEE_MATLAB.html
 8. #8
  2013/04/14
  Semnan City
  105
  0

  پاسخ : پردازش گفتار در مطلب

  نقل قول نوشته اصلی توسط متلب
  با سلام
  اگه می خوای با سی پیاده کنی مثلا arm من هم متلب سی رو پیشنهاد می کنم
  ولی اگه می خوای رو fpga پیاده کنی بنظرم مستقیم برو vhdl
  الا دنبال MFCC هستم
  برنامه تو متلب نوشتم(البته تو اینترنت پیداکردم یکم تغییر تحول دادم :icon_razz ولی تو اجرا مشکل داره :angry:
  کسی میتونه کمک کنه :redface:
  میخوام تو هر خروجی بلوک پردازشش سیگنال رو بشه دید که چه بلاهایی سرش میاد :nerd:
  آنقدر شکست میآ*خورم تا راه شکست دادن را بیاموزم
 9. #9
  2013/04/14
  Semnan City
  105
  0

  پاسخ : پردازش گفتار در مطلب

  نقل قول نوشته اصلی توسط متلب
  با سلام
  اگه می خوای با سی پیاده کنی مثلا arm من هم متلب سی رو پیشنهاد می کنم
  ولی اگه می خوای رو fpga پیاده کنی بنظرم مستقیم برو vhdl
  بنظر شما کدومش بهتر؟
  از دور دستی بر آتش به هردو دارم هم Arm هم FPGA :nerd:
  آنقدر شکست میآ*خورم تا راه شکست دادن را بیاموزم
 10. #10
  2007/10/14
  تهران
  1,335
  38

  پاسخ : پردازش گفتار در مطلب

  نقل قول نوشته اصلی توسط mechatronic90semnan
  الا دنبال MFCC هستم
  برنامه تو متلب نوشتم(البته تو اینترنت پیداکردم یکم تغییر تحول دادم :icon_razz ولی تو اجرا مشکل داره :angry:
  کسی میتونه کمک کنه :redface:
  میخوام تو هر خروجی بلوک پردازشش سیگنال رو بشه دید که چه بلاهایی سرش میاد :nerd:
  میتونی از برنامه ای که در آخر این

  مهمان عزیز شما حق دیدن لینک ها را ندارید

  عضویت

  هست استفاده کنی.
  لطفاً برای انجام پروژه های دانشجویی پیام خصوصی نفرستید.
  لطفاً سؤالاتی که در انجمن قابل طرح شدن هستند پیام خصوصی نکنید.
  با تمام وجود گناه کرديم اما نه نعمتش را از ما گرفت نه گناهان ما را فاش کرد اطاعتش کنيم چه مي کند؟"دکتر شريعتي"
  اگر جايي که ايستاده ايد را نمي پسنديد، عوضش کنيد شما درخت نيستيد!! "پاسكال"
  يا به اندازه ي آرزوهايت تلاش کن يا به اندازه تلاشت آرزو کن. "شکسپير"
صفحه 1 از 2 12 آخرین
نمایش نتایج: از 1 به 10 از 13

موضوعات مشابه

 1. پروژه پردازش گفتار با HMM
  توسط mechatronic90semnan در انجمن Matlab
  پاسخ: 48
  آخرين نوشته: 2019/01/23, 18:41
 2. پردازش گفتار - فیلتر پایین گذر
  توسط zohasaba در انجمن برنامه نویسی و اینترفیس
  پاسخ: 1
  آخرين نوشته: 2015/03/05, 19:34
 3. هوش مصنوعی و شبکه های عصبی پردازش تصویر و پردازش گفتار تحت AForge.net
  توسط amindotb در انجمن پردازش سيگنال و هوش محاسباتي
  پاسخ: 0
  آخرين نوشته: 2014/08/20, 00:14
 4. پردازش سیگنال گفتار با روش های FS
  توسط mastane11 در انجمن پردازش صدا
  پاسخ: 1
  آخرين نوشته: 2013/11/09, 18:55
 5. پردازش گفتار در سی
  توسط mechatronic90semnan در انجمن برنامه نویسی و اینترفیس
  پاسخ: 0
  آخرين نوشته: 2013/05/21, 18:52

کلمات کلیدی این موضوع

علاقه مندي ها (Bookmarks)

علاقه مندي ها (Bookmarks)

مجوز های ارسال و ویرایش

 • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
 • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
 • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
 • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
 •