pdf | 816 pages | 19 Mb

مجموعهآ*ی نرمآ*افزاری آفیس 2007 هر ابزاری را كه برای مدیریت اسناد و دادهآ*ها، تجزیه و تحلیل اعداد و ارقام، سازمانآ*دهی ایآ*میلآ*ها و برنامهآ*ریزیآ*ها، تولید اسلایدهای نمایشی، و طراحی دفترچه و كتاب لازم داشته باشید، در اختیارتان قرار میآ*دهد و این كتاب طرز كار همهآ*ی آنآ*ها را برایآ*تان شرح میآ*دهد. برای آنآ*كه به تمام برنامهآ*های آفیس 2007 اشراف پیدا كنید و ببینید كه چطور میآ*توانید با بهترین بهرهآ*وری از آنآ*ها استفاده كنید، این كتاب را باید بخوانید كه به زبان ساده و به روش قدم به قدم تمام جزییات آفیس 2007 را به شما آموزش میآ*دهد.


http://rapidshare.com/files/46901251/O2AIODRFD.rar

password: amib91