خوب اون pos20 كه ديگه پروندش بسته شد ،آ* الا يه يك ماهي ميشه كه دارم با اين لمينت ور ميرم ، كسي هست يه سري سوال ازش بپرسيم !؟

مثلا اوليش ، به چندتا از بچه ها گفتم ،آ*كسي جوابشو نميدونست !!

فيبر هاي كوچيك مثلا 10 در 10 راحت لمينت ميشن ، اما يكم كه سايز بيشتر ميشه ديگه نميشه كل فيبر رو لمينت كرد . به اين صورت كه يه تيكه درست چسبيده ميشه و بقيه لمينت چسبندگي خودش رو از دست ميده و ديگه نميچسبه ! انگار كه چسبي روي سطح زيرين لمينت هست كه بعد از چند ثانيه چسبندگي خودشو از دست ميده . كسي ميدونه مشكل چيه ؟!