بادرود
کسی در رابطه با تحلیل نوسان کننده زوج تفاضلی با کوپلینگ ترانسفورماتوری چیزی میدونه ؟
همچنین شبیه سازیش با نرم افزار ads
ممنون میشم اگه کمک کنین چون خیلی اورژانسیه!