سلام
مطالبی در مورد پیزو الکتریک می خوام . دنبال مداری هستم که برق مصرفیش به وسیله پیزو تامین بشه .
دارم از دست این پیزو تیلو تیلو می خورم کمکم کنید