سلام دوستان
همینطور که می دونید امروز جمعه کنکور ارشد برق بود ..
می خواستم بدونم با این درصد ها که من زدم به نظرتون علوم و تحقیقات فارس قبول میشم: گرایش قدرت

چون شیراز هستم می خوام حتما اونجا قبول شم

1- زبان : 5 درصد

2- ریاضی : 15 درصد

3 - مدار : 50 درصد

4- ماشین : 15 درصد

5 - بررسی : 30 درصد

6 - کنترل : 0

7- الکترومغتاطیس : 0

درصد ها رو که گفتم مطمئن هستم

مدارش که آسون بود / بررسیش خیلی سخت بود // و چنتا سوال هم در گزینه وجود نداشت جوایهاشون