در این تاپیک میتوانید سوالات خود را در خصوص آموزش شبکه های عصبی مطرح کنید
لطفا سوالات در مورد موضوعات آموزشی ارائه شده باشد و سوالات متفرقه خود را در تاپیکهای دیگر و یا
با ایجاد موضوع جدید مطرح کنید.
لینک تاپیک اصلی آموزش شبکه های عصبی

مهمان عزیز شما حق دیدن لینک ها را ندارید

عضویت