من Xilinx ISE 14.2 رو نصب کردم اما ظاهرا virtex2 رو ساپورت نمی کنه.
حالا اگه بخوام با virtex2 طراحی کنم باید چی کار کنم؟