سلام.میشه با نرم افزار ads یک ماده که اطلاعاتی مثل اندازه ضخامت ثابت دی الکتریک ان را داریم ، مدل کنیم؟؟؟؟؟؟