10 شغل شاد و غم انگیز دنیا
گزارش شده است که نقاشان و مجسمهآ*سازان از شغلآ*شان بسیار راضی هستند. این درحالی است که درآمد این شغلآ*ها معمولا برای امرار معاش کافی نیست.
طبق گزارش یک تحقیق اجتماعی عمومی که توسط سازمان ملی تحقیقات در دانشگاه شیکاگو صورت گرفته است، ۱۰ شغل شاد جهان معرفی شدهآ*اند.

به گزارش بانکی دات آی آر این تحقیق ضمن معرفی این مشاغل، به ویژگی که از این شغلآ*ها یک حرفه شاد ساخته اشاره میآ*کند.

روحانیون: افرادی که کمتر به دنیا وابسته اند از سایر افراد شاد تر هستند.

آتش نشانآ*ها: ظاهرا تعامل اجتماعی و کمک به نوع بشر این شغل را یکی از شادترین شغلآ*ها کرده است.

فیزیوتراپ ها: تعامل اجتماعی و کمک به مردم این کار را تبدیل به یکی از شادترین مشاغل کرده است.

نویسندگان: برای بسیاری از نویسندگان حقوق دریافتی به طرز خندهآ*داری کم است و یا اصلا چیزی بابت نوشتن دریافت نمیآ*کنند. اما ظاهرا نوشتن در مغز این گروه تاثیری میآ*گذارد، که منجر به شادی میآ*شود.

معلمان آموزش و پرورش استثنائی: اگر به پول فکر نمیآ*کنید، تدریس به کودکان استثنائی شغلی است که میآ*تواند شما را شاد کند. معلمان مدارس آموزش کودکان استثنایی، در لیست شادترین شاغلین هستند.

معلمان: معلمی جدا از حقوق و شرایط کاری شان، از این جهت که با کودکان و نوجوان ها در ارتباط هستند، شغلی شادی محسوب میشود.

هنرمندان: گزارش شده است که نقاشان و مجسمهآ*سازان از شغلآ*شان بسیار راضی هستند. این درحالی است که درآمد این شغلآ*ها معمولا برای امرار معاش کافی نیست.

روانآ*شناسان: ممکن است روانشناسان بتوانند مشکل دیگران را حل کنند و ممکن هم هست که نتوانند این کار را انجام دهند، اما در هر صورت آموزش دیدهآ*اند تا مشکلات خودشان را حل کنند.

نمایندگان فروش خدمات مالی: گزارش شده است که ۶۵ درصد نمایندگان فروش سرویسآ*های مالی آمریکا از شغل خود راضی هستند. شاید دلیلآ*ش این باشد که اکثر آنها برای میانگین ۴۰ ساعت کاری در هفته و در یک محیط آسوده در سال بیش از ۹۰ هزار دلار دریافت میآ*کنند.

مهندسین اجرایی: کار کردن با بولدوزرها، لودرها، گریدرها، دکلآ*ها، پمپآ*های بزرگ و … باید کار جالبی باشد. برای مهندسین اجرایی بیش از متقاضیان متخصص، کار وجود دارد و گزارش شده این مهندسین شادتر هستند.

غمگین اما پر درآمد

جالب است که این فهرست را با فهرست ۱۰ شغل نفرت انگیز، که حقوق بسیار بیشتر و جایگاه اجتماعی بهتری هم دارند، مقایسه کنیم. آنچه در این فهرست قابل توجه است این است که همه این افراد نسبتا والا مقام در بروکراسی سلسله مراتبی اداری زندانی شدهآ*اند.

مدیر فناوری اطلاعات
مدیر فروش و بازاریابی
مدیر تولید
توسعهآ*دهنده وب ارشد
متخصص فنی

کاردان الکترونیک
منشی دفتر وکالت
تحلیلگر پشتیبانی فنی
مسئول کنترل ماشینآ*های کامپیوتری
مدیر بازاریابی


معنای زندگی

چرا با اینکه این شغلآ*ها حقوق بیشتر و جایگاه اجتماعی بالاتری را ارائه میآ*کنند، شادی زیادی ایجاد نمی کنند؟ "تاد می” یکی از نویسندگان روزنامه "نیویورک تایمز” نوشته است: « یک زندگی با معنا باید از طرقی به شما احساس ارزشمند بودن بدهد . کسی که زندگی میآ*کند باید به زندگی متعهد باشد. زندگی بنا شده بر ارزشآ*های انسانی ارزشمند تلقی میآ*شود. کسی که در چنین فعالیتآ*هایی شرکت نکند این حس را پیدا نمیآ*کند».

این همان تفاوتی است که بین شغلآ*های شاد و دوستآ*داشتنی و شغلآ*های نفرت انگیز وجود دارد. یک دسته از کارها احساس ارزشمند بودن را در افراد ایجاد می کنند، در حالیآ*که در دسته دیگر افراد نمیآ*توانند خود و کاری که انجام میآ*دهند را با ارزش بیابند. مشاغلی که ذاتا نشاط آور نیستند، تنها در شرکتآ*هایی این نقش نفرت انگیز را نداشتند که مدیرانآ*شان احساس ارزشمند بودن را به کارمندانآ*شان دادهآ*اند.