یه در بازکن از این زنجیریهاس که هر کاریش میکنم درست کار نمیکنه! ولتاژ 12 ولت و جریان 1 آمپر هم بهش دادم ( البته ولتاژ 18 ولت ههست ولی وقتی وصل میشه به بوبین میشه 12 ولت) ولی تا 10 ثانیه نگذره درو باز نمیکنه!

دقت کردم وقتی 10 ثانیه نگه میدارم یکم گرم میشه بوبینش و اونموقع عمل میکنه و وقتی گرم میشه اگر در بازکن رو بزنم هم همون لحظه باز میکنه!

مشکل از چیه؟