سلام

من شدیدا نیازمند پروژه ی معماری کامپیوتر هستم.
طراحی بیسیک کامپیوتر با نرم افزار لاجیسیم.

تو رو خدا کمکم کنین :read: