سلام خدمت همه دوستان
ميخوام تاچ lcd 7 اينچ رو به وسيله آيسي tcs2046 به ميکرو وصل کنم
خوب مشخصا اين آيسي بايد يا رابط spi با ميکرو ارتباط برقرار کنه
حالا نميدونم چرا بين ميکرو و آيسي ديتا ردو بدل نميشه؟
pen interrupt تاچ کار ميکنه اما وقتي برنامه رو ديباگ کردم معلوم ميشه رابط spi هيچ ديتايي ردو بدل نمميکنه
اينم کد پيکرهبندي spi و readWrit از اون
[left]void SPI_Initi(void)
{
LPC_GPIO1->FIODIR |= 1u<<15;
LPC_GPIO1->FIOSET |= 1u<<15;
LPC_SC->PCONP |= 1<<8;
LPC_PINCON->PINSEL3 &= ~0XC0000300;
LPC_PINCON->PINSEL1 &= ~0X0003C000;

LPC_PINCON->PINSEL3 |= 0X00000300;
LPC_PINCON->PINSEL1 |= 0X0003C000;
LPC_SPI->SPCR = 0X0824;
LPC_SPI->SPCCR =100;[/left


uint8_t SPI_WriteRead(uint8_t data)
{
LPC_SPI->SPDR = (uint32_t)data;
while(!(LPC_SPI->SPSR&0x80));
return((uint8_t)LPC_SPI->SPDR);
}

در ضمن اون آرگوماني هم که براي هر دفعه خوندن از spi ارسال ميکنم 0xFF هست
دوستان اگه کمک کنن ممنون ميشم