من یه نمودار رسم کردم و می خوام به هر نقطه یک رنگ که با rgb مشخص می شه اختصاص بدم که این نمدار سه بعدی هست با توجه به اینکه rgb خودش سه مولفه داره چطور باید این به تابع رسم که mesh هست بدم؟