SALAM
man barnameye pakhshe bare DC ya AC baraye "N "bus ra mikham(ba MATLAB) ba raveshe nioton_rafson
age kasi dare komakam kone? mer30 :confused