ورود به حساب ثبت نام جدید فراموشی کلمه عبور
برای ورود به حساب کاربری خود، نام کاربری و کلمه عبورتان را در زیر وارد کرده و روی «ورود به سایت» کلیک کنید.

اگر فرم ورود برای شما نمایش داده نمیشود، اینجا را کلیک کنید.

اگر فرم ثبت نام برای شما نمایش داده نمی‌شود، اینجا را کلیک کنید.

اگر فرم بازیابی کلمه عبور برای شما نمایش داده نمی‌شود، اینجا را کلیک کنید.

کاربران برچسب زده شده

صفحه 1 از 2 12 آخرین
نمایش نتایج: از 1 به 10 از 14
 1. #1
  2009/04/26
  تبريز
  222
  40

  کمک براي تغيير برنامه بسکام از اند مشترک به کاتد مشترک

  با سلام دوستان من يه برنامه تايمري دارم اين برنامه تايمر با 7سگمنت اند مشترک هستش من اين برنامه رو واسه کاتد مشترک نياز داشتم ممنون ميشم کمک کنين تا برنامه رو تغيير بدم براي کاتد مشترک
  کد:
  '*************************************
  'Name : CMC Timer (ver 2.1)
  'Type : 4-Digit - 7SEG-CA
  'Date ; 1389/9/28
  'Designer : ESMAEIL MOHAMMAD ZADEH
  'Mobile : 09139545140
  'Mail : TASVIRAN.ELECTRONIC@Gmail.com
  '*************************************
  $regfile = "m8def.dat" : $crystal = 8000000 : Enable Interrupts
  
  Config Debounce = 30
  Config Clock = Soft , Gosub = Sectic
  Config Timer1 = Timer , Prescale = 64 : Enable Timer1 : On Ovf1 Blinker
  
  'Declare Sub Program
   Declare Sub Selector : Declare Sub Show_puse : Declare Sub Show_play
  'Config I/O:
   Config Portd = Output : 7seg Alias Portd
   Config Portb.0 = Output : Dig1 Alias Portb.0
   Config Portb.1 = Output : Dig2 Alias Portb.1
   Config Portb.2 = Output : Dig3 Alias Portb.2
   Config Portb.3 = Output : Dig4 Alias Portb.3
   Config Portb.4 = Output : Motor Alias Portb.4
   Config Portb.5 = Output : Seco Alias Portb.5
   Config Portc.5 = Output : Dp Alias Portc.5
  
   Config Pinc.0 = Input : Up Alias Pinc.0
   Config Pinc.1 = Input : Dn Alias Pinc.1
   Config Pinc.2 = Input : Set_ Alias Pinc.2
   Config Pinc.4 = Input : Sw Alias Pinc.4
  'Var:
   Dim A As Byte , B As Byte , Puse As Byte , Sel As Byte , Run As Bit
   Dim S As Byte , Button As Bit , Change As Bit
   Dim M As Byte , H As Byte , I As Byte
   Dim S2 As Byte , M2 As Byte , H2 As Byte
   Dim Num As Byte , Yek As Byte , Dah As Byte
  'Eram Var:
   Dim Em As Eram Byte , Eh As Eram Byte
   Dim Em2 As Eram Byte , Eh2 As Eram Byte
   Dim Epuse As Eram Byte
  'Defult:
   If Em = 255 Then Em = 0 : If Eh = 255 Then Eh = 0
   If Em2 = 255 Then Em2 = 0 : If Eh2 = 255 Then Eh2 = 0
   If Epuse = 255 Then Epuse = 1
   M = Em : H = Eh : M2 = Em2 : H2 = Eh2 : Puse = Epuse
   S2 = 0 : A = 0 : B = 0 : Run = 0 : Sel = 0 : Button = 0
  '************************************ MAIN PROGRAM *****************************
  Begin:
   Change = 0
  Main:
   Select Case Puse
     Case 0:
        Num = M2 : Gosub Minute
        Num = H2 : Gosub Hour
     Case 1:
        Call Show_puse
   End Select
  
   Gosub Check_key
  
   If Sel <> 0 Then
    Call Selector
    A = 0
    Do
     Num = M2 : Gosub Minute
     Num = H2 : Gosub Hour
    Loop Until A = 1
   End If
  
   If Run = 1 Then Jmp Motor_driver
  
   If M <> 0 Or H <> 0 Then
    If S2 = 0 And M2 = 0 And H2 = 0 Then Jmp Motor_driver
   End If
  
   If B >= 10 Then : Sel = 0 : Change = 0 : End If
  JMP Main
  '************************************* CHECK KEY *******************************
  Check_key:
   If Puse = 0 Then
     Debounce Set_ , 1 , Setting , Sub
     Debounce Dn , 1 , Decrease , Sub
   End If
   Debounce Up , 1 , Increase , Sub
  Return
  '************************************* MINUTE **********************************
  Minute:
   Dah = Num / 10 : Yek = Dah * 10 : Yek = Num - Yek
   Dig1 = 1 : Dp = 1
   7seg = Lookup(yek , Dta)
   Waitms 2
   Dig1 = 0 : Dig2 = 1 : Dp = 1
   7seg = Lookup(dah , Dta)
   Waitms 2
   Dig2 = 0
  Return
  '************************************* HOUR ************************************
  Hour:
   Dah = Num / 10 : Yek = Dah * 10 : Yek = Num - Yek
   Dig3 = 1 : Dp = 0
   7seg = Lookup(yek , Dta)
   Waitms 2
   Dig3 = 0 : Dig4 = 1 : Dp = 1
   7seg = Lookup(dah , Dta)
   Waitms 2
   Dig4 = 0
  Return
  '************************************* MOTOR DRIVER ****************************
  Motor_driver:
   B = 0 : S2 = 0 : M2 = 0 : H2 = 0 : Run = 0
   Waitms 4
   Em2 = M2 : Waitms 4
   Eh2 = H2
   Motor = 1
   If Sw = 0 Then
     Do
     If B >= 20 Then
      S2 = 0 : Reset Motor : Gosub Setpoint : Goto Begin
     End If
     Call Show_play
     Loop Until Sw = 1
  
     S2 = 0 : M2 = 0 : H2 = 0 : Motor = 0 : Gosub Setpoint : Goto Begin
   Else
     Do
     If B >= 15 Then
      S2 = 0 : Reset Motor : Gosub Setpoint : Goto Begin
     End If
     Call Show_play
     If S >= 3 Then : Button = 1 : End If
     Loop Until Button = 1
     Button = 0
   End If
  jmp Motor_driver
  '************************************* DECREASE ********************************
  Decrease:
   B = 0
   Select Case Sel
     Case 0:
        Do
        Num = M2 : Gosub Minute
        Num = H2 : Gosub Hour
        If B >= 3 Then
         Puse = 1 : Waitms 3
         Epuse = 1 : Exit Do
        End If
        Loop Until Dn = 0
     Case 1:
        Change = 1
        Do
        Num = M2 : Gosub Minute
        Num = H2 : Gosub Hour
        If B >= 2 Then
         B = 3
         For I = 1 To 125     'WAITMS 500
           Num = M2 : Gosub Minute
           Num = H2 : Gosub Hour
         Next I
         M = M - 1
         If M = 255 Then M = 59 : M2 = M
        End If
        Loop Until Dn = 0
        M = M - 1
        If M = 255 Then M = 59 : M2 = M
     Case 2:
        Change = 1
        Do
        Num = M2 : Gosub Minute
        Num = H2 : Gosub Hour
        If B >= 2 Then
         B = 3
         For I = 1 To 125     'WAITMS 500
           Num = M2 : Gosub Minute
           Num = H2 : Gosub Hour
         Next I
         H = H - 1
         If H = 255 Then H = 99 : H2 = H
        End If
        Loop Until Dn = 0
        H = H - 1
        If H = 255 Then H = 99 : H2 = H
   End Select
  Return
  '************************************* INCREASE ********************************
  Increase:
   B = 0
   Select Case Sel
     Case 0:
        Do
        Num = M2 : Gosub Minute
        Num = H2 : Gosub Hour
        If B >= 3 Then
         If Puse = 1 Then
          Puse = 0 : Waitms 3
          Epuse = 0 : Exit Do
         Else
          Run = 1 : Exit Do
         End If
        End If
        Loop Until Up = 0
     Case 1:
        Change = 1
        Do
        Num = M2 : Gosub Minute
        Num = H2 : Gosub Hour
        If B >= 2 Then
         B = 3
         For I = 1 To 125     'WAITMS 500
           Num = M2 : Gosub Minute
           Num = H2 : Gosub Hour
         Next I
         M = M + 1
         If M > 59 Then M = 0 : M2 = M
        End If
        Loop Until Up = 0
        M = M + 1
        If M > 59 Then M = 0 : M2 = M
     Case 2:
        Change = 1
        Do
        Num = M2 : Gosub Minute
        Num = H2 : Gosub Hour
        If B >= 2 Then
         B = 3
         For I = 1 To 125     'WAITMS 500
           Num = M2 : Gosub Minute
           Num = H2 : Gosub Hour
         Next I
         H = H + 1
         If H > 99 Then H = 0 : H2 = H
        End If
        Loop Until Up = 0
        H = H + 1
        If H > 99 Then H = 0 : H2 = H
   End Select
  Return
  '************************************* SETTING *********************************
  Setting:
   B = 0
   Select Case Sel
     Case 0:
       Do
        If B >= 3 Then : Sel = 1 : Exit Do : End If
        Num = M2 : Gosub Minute
        Num = H2 : Gosub Hour
       Loop Until Set_ = 0
       B = 0
     Case Else:
       Sel = Sel + 1
       If Sel > 2 Then
        Sel = 0
        If Change = 1 Then
        S2 = 0 : Sel = 0 : Change = 0 : Waitms 4
        Em = M : Waitms 4
        Eh = H
        S2 = 0 : M2 = M : H2 = H
        Waitms 4
        Em2 = M2 : Waitms 4
        Eh2 = H2
        End If
       End If
   End Select
  Return
  '************************************* SETPOINT ********************************
  Setpoint:
   S2 = 0 : M2 = M : H2 = H
   Waitms 4
   Em2 = M2 : Waitms 4
   Eh2 = H2
  Return
  '************************************* SUB PROGRAM *****************************
  Sub Show_puse
   Dig1 = 0 : Dig2 = 0 : Dig3 = 0 : Dig4 = 0 : Dp = 1
   Waitus 1
   Dig1 = 1 : Dig2 = 0 : Dig3 = 0 : Dig4 = 0 : Dp = 1
   7seg = &H8C            'P
   Waitms 1
   Dig1 = 0 : Dig2 = 0 : Dig3 = 0 : Dig4 = 0 : Dp = 1
   Waitus 1
   Dig1 = 0 : Dig2 = 1 : Dig3 = 0 : Dig4 = 0 : Dp = 1
   7seg = &HC0            'O
   Waitms 1
   Dig1 = 0 : Dig2 = 0 : Dig3 = 0 : Dig4 = 0 : Dp = 1
   Waitus 1
   Dig1 = 0 : Dig2 = 0 : Dig3 = 1 : Dig4 = 0 : Dp = 1
   7seg = &H87            't
   Waitms 1
   Dig1 = 0 : Dig2 = 0 : Dig3 = 0 : Dig4 = 0 : Dp = 1
   Waitus 1
   Dig1 = 0 : Dig2 = 0 : Dig3 = 0 : Dig4 = 1 : Dp = 1
   7seg = &H92            'S
   Waitms 1
  End Sub
  
  Sub Show_play
   Dig1 = 0 : Dig2 = 0 : Dig3 = 0 : Dig4 = 0 : Dp = 1
   Waitus 1
   Dig1 = 1 : Dig2 = 0 : Dig3 = 0 : Dig4 = 0 : Dp = 1
   7seg = &H91            'Y
   Waitms 1
   Dig1 = 0 : Dig2 = 0 : Dig3 = 0 : Dig4 = 0 : Dp = 1
   Waitus 1
   Dig1 = 0 : Dig2 = 1 : Dig3 = 0 : Dig4 = 0 : Dp = 1
   7seg = &H88            'A
   Waitms 1
   Dig1 = 0 : Dig2 = 0 : Dig3 = 0 : Dig4 = 0 : Dp = 1
   Waitus 1
   Dig1 = 0 : Dig2 = 0 : Dig3 = 1 : Dig4 = 0 : Dp = 1
   7seg = &HC7            'L
   Waitms 1
   Dig1 = 0 : Dig2 = 0 : Dig3 = 0 : Dig4 = 0 : Dp = 1
   Waitus 1
   Dig1 = 0 : Dig2 = 0 : Dig3 = 0 : Dig4 = 1 : Dp = 1
   7seg = &H8C            'P
   Waitms 1
  End Sub
  
  '-------------------------------------------------------------------------------
  Sub Selector
   Select Case Sel
     Case 1:           'Blink Minute
      A = 0
      Do
       Dig1 = 0 : Dig2 = 0
       Num = H2 : Gosub Hour : Gosub Check_key
      Loop Until A = 1
     Case 2:           'Blink Hour
      A = 0
      Do
       Dig3 = 0 : Dig4 = 0
       Num = M2 : Gosub Minute : Gosub Check_key
      Loop Until A = 1
   End Select
  End Sub
  '************************************* SECTIC **********************************
  Sectic:
   B = B + 1
   If Sw = 0 Then : Incr S : Else : S = 0 : End If
   If Sel = 0 And Puse = 0 Then
     Toggle Seco
     If M <> 0 Or H <> 0 Then
     S2 = S2 + 1
     If S2 > 59 Then
      S2 = 0
      If M2 => 0 Then
       M2 = M2 - 1
       If M2 = 255 Then
        M2 = 59
        If H2 > 0 Then H2 = H2 - 1
       End If
      End If
      Waitms 2
      Em2 = M2 : Waitms 2
      Eh2 = H2
     End If
     End If
   Else
     Seco = 1
   End If
  Return
  '*******************************************************************************
  Blinker:
   Incr A
   If A = 2 Then A = 0
  Return
  '*******************************************************************************
  Dta:
  Data &HC0 , &HF9 , &HA4 , &HB0 , &H99 , &H92 , &H82 , &HF8 , &H80 , &H90
  
  'END END END END END END END END END END END END END END END END END END
  a happy person is one who wants happiness for other
 2. #2
  2013/07/09
  1
  0

  پاسخ : کمک براي تغيير برنامه بسکام از اند مشترک به کاتد مشترک


  #include <mega16.h>
  #include <delay.h>

  // Alphanumeric LCD Module functions
  #include <lcd.h>
  unsigned char second,minute,hour,day,month,year;
  unsigned char lcd_buff[30];


  // Timer2 overflow interrupt service routine
  interrupt [TIM2_OVF] void timer2_ovf_isr(void)
  {
  // Place your code here
  year=91;
  month=02;
  day=11;
  hour=12;
  minute=10;
  second=50;
  if(second==59)
  {
  second=0;
  if(minute==59)
  {
  minute=0;
  if(hour==23)
  hour=0;
  {

  if(day==30)
  {
  day=0;

  if(month==12)
  {
  month=0;
  year++;
  }
  else
  month++;
  }
  else
  day++;
  }

  hour++;
  }
  else
  minute++;
  }
  else
  second++;  porta=second;
  portb=minute;  }

  // Declare your global variables here

  void main(void)
  {
  // Declare your local variables here

  // Input/Output Ports initialization
  // Port A initialization
  // Func7=In Func6=In Func5=In Func4=In Func3=In Func2=In Func1=In Func0=In
  // State7=T State6=T State5=T State4=T State3=T State2=T State1=T State0=T
  PORTA=0x00;
  DDRA=0xff;

  // Port B initialization
  // Func7=In Func6=In Func5=In Func4=In Func3=In Func2=In Func1=In Func0=In
  // State7=T State6=T State5=T State4=T State3=T State2=T State1=T State0=T
  PORTB=0x00;
  DDRB=0xff;

  // Port C initialization
  // Func7=In Func6=In Func5=In Func4=In Func3=In Func2=In Func1=In Func0=In
  // State7=T State6=T State5=T State4=T State3=T State2=T State1=T State0=T
  PORTC=0x00;
  DDRC=0x00;

  // Port D initialization
  // Func7=In Func6=In Func5=In Func4=In Func3=In Func2=In Func1=In Func0=In
  // State7=T State6=T State5=T State4=T State3=T State2=T State1=T State0=T
  PORTD=0x00;
  DDRD=0x00;

  // Timer/Counter 0 initialization
  // Clock source: System Clock
  // Clock value: 16000.000 kHz
  // Mode: Normal top=0xFF
  // OC0 output: Disconnected
  TCCR0=0x01;
  TCNT0=0x00;
  OCR0=0x00;

  // Timer/Counter 1 initialization
  // Clock source: System Clock
  // Clock value: Timer1 Stopped
  // Mode: Normal top=0xFFFF
  // OC1A output: Discon.
  // OC1B output: Discon.
  // Noise Canceler: Off
  // Input Capture on Falling Edge
  // Timer1 Overflow Interrupt: Off
  // Input Capture Interrupt: Off
  // Compare A Match Interrupt: Off
  // Compare B Match Interrupt: Off
  TCCR1A=0x00;
  TCCR1B=0x00;
  TCNT1H=0x00;
  TCNT1L=0x00;
  ICR1H=0x00;
  ICR1L=0x00;
  OCR1AH=0x00;
  OCR1AL=0x00;
  OCR1BH=0x00;
  OCR1BL=0x00;

  // Timer/Counter 2 initialization
  // Clock source: TOSC1 pin
  // Clock value: PCK2/128
  // Mode: Normal top=0xFF
  // OC2 output: Disconnected
  ASSR=0x08;
  TCCR2=0x05;
  TCNT2=0x00;
  OCR2=0x00;

  // External Interrupt(s) initialization
  // INT0: Off
  // INT1: Off
  // INT2: Off
  MCUCR=0x00;
  MCUCSR=0x00;

  // Timer(s)/Counter(s) Interrupt(s) initialization
  TIMSK=0x40;

  // USART initialization
  // USART disabled
  UCSRB=0x00;

  // Analog Comparator initialization
  // Analog Comparator: Off
  // Analog Comparator Input Capture by Timer/Counter 1: Off
  ACSR=0x80;
  SFIOR=0x00;

  // ADC initialization
  // ADC disabled
  ADCSRA=0x00;

  // SPI initialization
  // SPI disabled
  SPCR=0x00;

  // TWI initialization
  // TWI disabled
  TWCR=0x00;

  // Alphanumeric LCD initialization
  // Connections specified in the
  // Project|Configure|C Compiler|Libraries|Alphanumeric LCD menu:
  // RS - PORTA Bit 0
  // RD - PORTA Bit 1
  // EN - PORTA Bit 2
  // D4 - PORTA Bit 4
  // D5 - PORTA Bit 5
  // D6 - PORTA Bit 6
  // D7 - PORTA Bit 7
  // Characters/line: 16
  lcd_init(16);

  // Global enable interrupts
  #asm("sei&quot

  while (1)
  {
  // Place your code here

  }
  }


  مدار این یک دیکدر دارد لطفا از این برنامه کد ویژن استفاده کنید من کامل شده را با پول ناقابل با در یافت ازشما به شما تحویل می دهم :applause:
 3. #3
  2009/04/26
  تبريز
  222
  40

  پاسخ : کمک براي تغيير برنامه بسکام از اند مشترک به کاتد مشترک

  lمهندس جان دستت درد نکنه ولي جمله اخري رو که گفتينو متوجه نشدن چي چي شد
  کي به کي پول داد
  a happy person is one who wants happiness for other
 4. #4
  2012/07/01
  میانه
  396
  20

  پاسخ : کمک براي تغيير برنامه بسکام از اند مشترک به کاتد مشترک

  نقل قول نوشته اصلی توسط KIYANOUSHA
  مدار این یک دیکدر دارد لطفا از این برنامه کد ویژن استفاده کنید من کامل شده را با پول ناقابل با در یافت ازشما به شما تحویل می دهم
  داداش کاسبی راه انداختی ؟
  این بنده خدا برنامش با بیسک هستش شما با c کد و گذاشتی ؟
  حالا این دیکدر به چدردی میخوره ؟

  ذاذاش اگر با بیسیک بخوایی شاید بتونم کمکت کنم !

  خواستن توانستن است !
 5. #5
  2009/04/26
  تبريز
  222
  40

  پاسخ : کمک براي تغيير برنامه بسکام از اند مشترک به کاتد مشترک

  دمت گرم دادا
  دادا فقط ميخوام همين تايمر رو با کاتد مشترک راه بندازم اگه بخواين پروتوس هم بزارم
  a happy person is one who wants happiness for other
 6. #6
  2012/07/01
  میانه
  396
  20

  پاسخ : کمک براي تغيير برنامه بسکام از اند مشترک به کاتد مشترک

  بذار ببینم چیه ؟
  خواستن توانستن است !
 7. #7
  2009/04/26
  تبريز
  222
  40

  پاسخ : کمک براي تغيير برنامه بسکام از اند مشترک به کاتد مشترک

  lممنون از لطفت
  منبع:esmaeilavr.ir
  http://ritfile.com/up2/a6c514570914.rar
  a happy person is one who wants happiness for other
 8. #8
  2010/08/01
  170
  3

  پاسخ : کمک براي تغيير برنامه بسکام از اند مشترک به کاتد مشترک

  داداش هرجا 255 ديدي به صفر تبديل کن شايد کار کرد :biggrin:
  مشخصات من در لینک زیر
  http://www.eca.ir/forum2/index.php?topic=1721.msg698645#msg698645

  www.*********
 9. #9
  2009/04/26
  تبريز
  222
  40

  پاسخ : کمک براي تغيير برنامه بسکام از اند مشترک به کاتد مشترک

  نقل قول نوشته اصلی توسط majid68
  داداش هرجا 255 ديدي به صفر تبديل کن شايد کار کرد :biggrin:
  مهندس جدي ميگين يا شوخيه eepromچه ربطي به کاتد اند داره اخه
  a happy person is one who wants happiness for other
 10. #10
  2012/07/01
  میانه
  396
  20

  پاسخ : کمک براي تغيير برنامه بسکام از اند مشترک به کاتد مشترک

  1 . نوع 7 seg خود را به کاتد مشترک تغییر دهید .
  2 .
  کد:
  Dta:
  Data &H3F , &H06 , &H5B , &H4F , &H66 , &H6D , &H7D , &H07 , &H7F , &H6F
  را به جای dat: در اخر برنامه قرار دهید .
  3 . در قسمتهای dig , dp تمامی صفر ها را به یک و یکها را به صفر تغییر دهید .
  4 . برنامه را کامپایل و اجرا نمایید .
  5 . موفق باشید ، تشکر لازم نیست !
  خواستن توانستن است !
صفحه 1 از 2 12 آخرین
نمایش نتایج: از 1 به 10 از 14

موضوعات مشابه

 1. تبدیل کاتد مشترک به آند مشترک با ترانزیستور
  توسط Msn.elecomp در انجمن مفاهیم پایه برق و الکترونیک
  پاسخ: 5
  آخرين نوشته: 2020/01/29, 22:39
 2. رول led rgb آند مشترک هست یا کاتد؟
  توسط M3R-E در انجمن نورپردازی و روشنایی
  پاسخ: 1
  آخرين نوشته: 2016/04/08, 00:50
 3. تفاوت نور 7seg اندمشترک و کاتد مشترک ؟؟؟
  توسط sma در انجمن سایر مطالب مرتبط با ميکرو ها و پروسسورها
  پاسخ: 4
  آخرين نوشته: 2015/09/19, 14:56
 4. پاسخ: 7
  آخرين نوشته: 2013/05/08, 18:09
 5. تبدیل برنامه ساعت دیجیتالی با 7 سگمنت کاتد مشترک به آند مشترک
  توسط outlandish992 در انجمن میکروکنترلرهای AVR
  پاسخ: 17
  آخرين نوشته: 2011/07/12, 17:50

کلمات کلیدی این موضوع

علاقه مندي ها (Bookmarks)

علاقه مندي ها (Bookmarks)

مجوز های ارسال و ویرایش

 • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
 • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
 • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
 • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
 •