سلام
مدتی که دارم در رابطه با موضوعات زیر اطلاعات جمع آوری می کنم :

طول موج های مورد استفاده در تصویر برداری ماهواره ای
پارامتر های مهم در دوربین های ماهواره ای
ساختار دوربین های ماهواره ای
روش های اسکن در دوربین های ماهواره ای

تو اینترنت هرچقدر سرچ می کنم به مطالب نامربوط می رسم.
اگه کتاب یا هر منبع دیگه در ارتباط با موضوعات فوق می شناسید ،لطفا دریغ نکنید.

به کمکتون نیاز دارم!!
ممنون