سلام دوستان.
به نظر شما در شرايط حال حاضر کدوم گرايش مخابرات براي ادامه تحصيل در مقطع کارشناسي ارشد مناسب تره؟
هم از نظر ادامه تحصيل و هم از نظر بازا کار.
ممنون