سلام
در اين اپيلكشن نوت شيوه محاسبات حرارتي در تريستورها وترياكها شرح داده شده كه در طراحي بسيار كاربرد دارد.

http://www.4shared.com/file/34728971/bedc776c/5381.html
موفق باشيد