مناسب ترین سنسور برای ردیابی امواج لرزشی ناشی از عبور یک کامیون با فرکانس بین 1 تا 15 هرتز با دامنه خیلی پایین چه می تواند باشد؟به نظرتون ایا میشود از سنسورهای شتاب موجود در بازار جواب گرفت؟