نیاز به یک مقایسه مفصل بین سنسور های شتاب و سنسورهای پیزو از لحاظ حساسیت در طیف فرکانسی کمتر از 15HZ دارم خواهشا هرکی اطلاعاتی داره کمکم کنه