مخواستم اگه کسی فایل آموزشی اتوکد واسه طراحی شبکه های توزیع داره بزاره یا اگه کتابی هست که واقعا تو این زمینه کمکم مکنه و کامل و جامع باشه که هرشبکه ای بتونه طراحی کنه از شبکه های راحت که به 30 ,40متر کابل خودنگهدار نیاز داره و یکی دوتاپایه تا طراحی یه شهرک برای برق رسانی فشار متوسط و فشار ضعیف و گداشتن پست هوایی تو شهرک و... ممنون میشم اگه کسی بتونه کمکم کنه...