دوستان من مدتی علاقمند به ( TMS(Trans cranial Magnetic Stimulationشدم و خواستم بدونم از بزرگوارن اینجا کسی هست که در این مورد اطلاعاتی داشته باشه بویژه در مورد بخش الکتریکیش.
لطفا راهنمایی کنید