سلام دوستان
من یه مقاله نوشتم در مورد یک روش replacement داده در حافظه های نهان کامپیوتر
نیاز به کمک یک نفر دارم توی شبیه سازی این کار
این ایده بر اساس روش counter base که یک روش نوین در حافظه های نهان است ارائه شده است
و نیاز به کمی باز بینی و تکمیل دارد.
از دوستان کسی هست که به مباحث معماری کامپیوتر علاقه مند باشه و از نظر برنامه نویسی زبان C در سطح خوبی باشه که بتوانه به من کمک کنه
فقط ترجیحأ ساکن اصفهان یا تهران باشه.
نتیجه این کار به صورت مشترک به هر کنفرانس یا ژورنالی می توانه ارسال بشه.