با سلام خدمت دوستان
من برای شبیه سازی یک مدار با Pspice نیاز به اضافه کردن یک قطعه جدید به Pspice دارم.
قطعه من اپ امپ TLV2772 ساخت شرکت Texas instrument است که با جستجو در سایت شرکت مدل Pspice قطعه را پیدا کردم ولی روش اضافه کردن را نمی دونم.
اگر از دوستان کسی هست ممنون میشم کمک کنید.
در زیر اطلاعات مدل Pspice این قطعه رو هم میذارم.
با سپاس فراوان
* TLV2772 operational amplifier "macromodel" subcircuit
* created using Parts release 8.0 on 12/12/97 at 10:08
* Parts is a MicroSim product.
*
* connections: non-inverting input
* | inverting input
* | | positive power supply
* | | | negative power supply
* | | | | output
* | | | | |
.subckt TLV2772 1 2 3 4 5
*
c1 11 12 2.8868E-12
c2 6 7 10.000E-12
css 10 99 2.6302E-12
dc 5 53 dy
de 54 5 dy
dlp 90 91 dx
dln 92 90 dx
dp 4 3 dx
egnd 99 0 poly(2) (3,0) (4,0) 0 .5 .5
fb 7 99 poly(5) vb vc ve vlp vln 0 15.513E6 -1E3 1E3 16E6 -16E6
ga 6 0 11 12 188.50E-6
gcm 0 6 10 99 9.4472E-9
iss 3 10 dc 145.50E-6
hlim 90 0 vlim 1K
j1 11 2 10 jx1
j2 12 1 10 jx2
r2 6 9 100.00E3
rd1 4 11 5.3052E3
rd2 4 12 5.3052E3
ro1 8 5 17.140
ro2 7 99 17.140
rp 3 4 4.5455E3
rss 10 99 1.3746E6
vb 9 0 dc 0
vc 3 53 dc .82001
ve 54 4 dc .82001
vlim 7 8 dc 0
vlp 91 0 dc 47
vln 0 92 dc 47
.model dx D(Is=800.00E-18)
.model dy D(Is=800.00E-18 Rs=1m Cjo=10p)
.model jx1 PJF(Is=2.2500E-12 Beta=244.20E-6 Vto=-.99765)
.model jx2 PJF(Is=1.7500E-12 Beta=244.20E-6 Vto=-1.002350)
.ends
*$