سلام
از دوستان خواهش مي کنم اگر در مورد نحوه فني باندل کردن خطوط و يا حتي در مورد اجراي اون اطلاعاتي دارن
هر نوع اطلاعاتي بهم بدن
چون موضوع پروژه من همينه...
ممنون ميشم