سلام من مدار اسپکترام ميخواستم که بين 1 تا 100 "هرتز" رو نشون بده مدارشم مهم نيست هر ميکرويي يا ... باشه مهم نيست
فقط مهم محدودشه که فرکانس هاي خيلي پايين رو شامل بشه